Landstinget Kronoberg

Psykiatribesparingen: "Folk mår sämre"

Psykiatrin inom Landstinget Kronoberg är mitt upp i att omorganisera och spara 35 miljoner. Hittills har man sparat halva summan som vi har berättat om tidigare. Men konsekvenserna för patienterna har redan nu blivit stora.

– Det är ju folk som mår sämre och isolerar sig och när det gäller akuten så blir ju folk hemskickade väldigt snabbt om de överhuvudtaget kommer in. Det finns ju folk som säger att de tänker begå självmord och har sådana väldigt tydliga tankar men man blir ändå hemskickad, säger Henrik Björsell från RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa.

En ny, modern och dessutom billigare psykiatri, det var vad politikerna beslutade om. Men reaktionerna lät inte vänta på sig: personalen, inte minst läkarna, och representanter för patienterna kritiserade förslaget och ansåg dessutom att det var dåligt förankrat.

Ska spara 35 miljoner
Men omorganisationen drevs igenom och hittills har man minskat kostnaderna till hälften jämfört med det uttalade målet med en besparing på 35 miljoner kronor.

Vad det har fått för betydelse för patienterna är däremot svårare att säga. Henrik Björsell tycker sig se svåra konsekvenser för vissa patienter som har svårt att få vård. Men någon egentligen utvärdering för hur det har drabbat patienterna har inte gjorts, något som landstinget revisorer kritiserade i en rapport nyligen.

Björsell starkt kritisk
Och Henrik Björsell är starkt kritisk till hur politikerna agerat.

– De sa att det ordnar sig, och det kanske det gör, men det kanske tar ett par år och då hinner ju folk både hamna i misär och bli isolerade och det ena med det andra, säger Henrik Björsell från RSMH.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se