Bly och kadmium i Smålandsskogarna

Nu ska människor som bor runt nuvarande och nedlagda glasbruk i Nybro och Emmaboda få svart på vitt om deras hälsa påverkas negativt av miljögifter eller inte.

Att det finns rester av tungmetaller vid bland annat gamla glassoptippar har diskuterats i glasriket, i Småland under många år. Men nu ska ordentliga data tas fram om befolkningens hälsa.

Avdelningen för arbets-och miljömedicin på Linköpings universitetssjukhus kommer att genomföra studien och under våren kommer runt 3000 personer i de två kommunerna att få hem en enkät om sina kostvanor.

Frågorna kommer bland annat att handla om hur mycket lokalt odlade grönsaker eller vilda bär människor äter. Enkäten ska sedan följas upp med blodprovtagning på en något mindre grupp.

Biologen Ingela Helmfrid på Linköpingss universitetssjukhus är en av de forskare som ska genomföra studien. Hon säger till Sveriegs Radio Kalmar att det är angeläget att se om det finns några samband mellan glassoptipparna i glasriket och människors hälsa.

Tungmetaller som bly och kadmium kan bland annat ge njurskador, neurologiska skador och cancer.

Ann-Sofie Ottoson, Radio Kalmar
vet@sr.se