Göta Älvbron

Fiberoptik varnar för sprickor i bro

Med ny teknik så ska det nu varnas så fort det uppstår sprickor i den 70-åriga Göta Älvbron.

Med hjälp av fiberoptik ska säkerheten för den gamla bron kunna garanteras även de sista åren av brons livslängd. Senast 2020 måste Göta Älvbron vara ersatt av en ny förbindelse mellan fastlandet och Hisingen.

Trots att spårvagnen i dag kryper sitt långsammaste över bron för att undvika vibrationer så bullrar det rejält när den kör över. Roul Jonsteg, som är projektledare för installationen av den nya säkerhetsanordningen, står under brofästet vid Läppstiftet och tittar upp mot undersidan av bron.

– Vi ser sju balkar här. Fem av dem är instrumenterade med glasfiberkablar som är klistrade på flänsen på balkarna, säger han samtidigt som han pekar mot ett ställe där en bit av silvertejpen som fäster rören kan synas.

Totalt är det fem kilometer hårstråtunna fiberoptikkablar som löper längs brons balkar och varnar om det bildas sprickor.

– Sker det någon förändring i stålet, en ökad töjning eller om det uppstår en spricka, så registreras det i kablarna och vi får ett larm, säger Raul Jonsteg.

Det spröda stålet och åldern på bron gör säkerhetsanläggningen nödvändig. När larmet går meddelas en rad olika personer och bron kan beroende på hur allvarligt larmet är omgående bli inspekterad och efter det kan bron komma att stängas av för reparationer.

Tanken var att systemet redan skulle varit i bruk i början av 2007, men efter tekniska problem hos de som Göteborgs kommun köper den anläggningen av så har det försenats fram tills nu. Nu är systemet i drift och tanken är att det ska vara det fram till 2020 när bron ersätts.

– Det betyder att vi känner en större säkerhet när vi har den här bevakningen dygnet runt. Det är en trygghet och det känns bra, säger Roul Jonsteg.