Utredning mot anmäld polis nedlagd

Ytterligare en anmälan mot en polis på Gotland har lagts ner. Chefsåklagare Christer Ekelund vid riksenheten för polismål i Stockholm har beslutat att lägga ner förundersökningen eftersom det saknas anledning att tro att något brott begåtts.

I det nu aktuella fallet handlar det om en anmälan om misshandel alternativt tjänstefel. Anmälan gjordes i början av oktober.

Årligen görs ett 50-tal anmälningar mot poliser på Gotland men i stort sett alla förundersökningar läggs ner.

Åklagare Christer Ekelund säger också att när ord står mot ord mellan polis och en vanlig medborgare är det svårare att bevisa att polisen gjort fel.