Göteborg

Demo för säkrare asylprövning

Ett hundratal personer samlades igår på Gustav Adolfs torg för att manifestera för de asylsökandes rättigheter. 

Demonstranterna, som har sin bas i Svenska Kyrkans flyktingrörelse, kräver en human flyktingspolitik och en rättssäker asylprövning.

På Götaplatsen tändes ljus.

– Jag är här vill stödja våra kristna syskon från Irak och andra som verkligen behöver en röst, säger Sally Undertun, som är diakon i Bergsjöns församling.

– Deras berättelser och ärenden kommer inte fram, menar hon.

Är inte Sverige bäst i klassen om man jämför med övriga Norden?

– Tyvärr är det inte så, säger Lena Blom från kyrkans nätverk "Ny i Sverige". Vi trodde att det nya förfarandet skulle ge större rättssäkerhet och att man skulle ta större hänsyn till humanitära skäl, men så har det inte blivit. 

– Här far människor illa och det vill vi få stopp på, säger Lena Blom.

Liknande manifestationer för de asylsökandes rättigheter hölls på många andra håll i Sverige igår och så även under söndagen.