"Boliden har inget ansvar för giftskandal"

Gruvbolaget Boliden har inget ansvar för de personer som blivit sjuka av det giftiga avfall som dumpades i Chile för 25 år sedan. Det säger nu Bolidens ledning.

Gruvbolaget skickade i mitten av 1980-talet stora mängder giftigt avfall till Chile för återvinning. Men avfallet dumpades på en soptipp och orsakade stora hälsoproblem för befolkningen.

Det är Bolidens förra miljöchef Rolf Svedberg som anser att gruvbolaget måste ta sitt ansvar.

– Jag skulle vilja se att både Boliden och svenska staten på lämpligt sätt nappar på det här, och att fokus blir ordentligt inriktat på själva kärnfrågan, alltså de som har drabbats, så att inte allt handlar om historien kring det hela, säger han.

Rolf Svedberg var den före detta miljöchef på Boliden som på 1980-talet rekommenderade gruvbolaget att exportera våtverksslam till staden Arica i Chile.

Meningen var att ett chilenskt företag skulle utvinna mineraler ur avfallet, men det skedde aldrig, och slammet dumpades på en soptipp istället.

Många barn som lekt på soptippen genom åren har på grund av bland annat bly- och arsenikpåverkan drabbats av missbildningar, nerv- och skelettskador samt missfall senare i livet.

Exporten av avfallet godkändes av både Boliden, chilenska myndigheter och det svenska Naturvårdsverket.

På grund av det föreslår Rolf Svedberg i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag att gruvbolaget och svenska staten går in med tio miljoner kronor för att kartlägga problemet i stort och vårdbehovet hos dem som drabbats.

– Det strikt juridiska ansvaret ligger inte på bordet. Nu är det frågan om ett mänskligt och moraliskt ansvar, säger Rolf Svedberg.

Men Bolidens informationschef Marcela Sylvander tycker inte att gruvbolaget i dag har något ansvar för det som drabbat befolkningen i Arica.

– Det finns i dag en bortre gräns för Bolidens ansvar i det här fallet. Det gäller alla företag som gör affärer med andra företag, hur långt ansvaret kan sträcka sig för något som en annan part har övertagit det fulla ansvaret för, säger Marcela Sylvander.

Så du tycker att ni inte kan belastas, varken juridiskt eller moraliskt, för de människor som drabbats av det här?

– Vi tog vårt ansvar när vi gjorde affären i mitten av 1980-talet.

1998 fick Boliden kännedom om skadorna som avfallet orsakat, och hade vid tre tillfällen möten med chilenska myndigheter, där bolaget erbjöd kompetens för att sanera området.

– Vi fick ingen respons, säger Marcela Sylvander.

Och då nöjde ni er med det?

– Ja, vi fick ingen respons från de chilenska myndigheterna.

Det fanns inga diskussioner om att på eget initiativ till exempel starta insamlingar för att hjälpa dem som drabbats?

– Det fanns inte då, och något sådant initiativ har inte startats av oss i dag.

Hur skadar det här Bolidens anseende?

– Det är klart att Boliden på något plan får ett skadat anseende av att förknippas med en sådan här tragisk händelse.

Borde ni inte göra något för att försöka återupprätta förtroendet?

– Vi anser fortfarande att ansvaret för händelserna ligger i hanteringen i andra och tredje led, säger Marcela Sylvander, informationschef på Boliden.


Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se

Jón Sigtryggsson
jon.sigtryggsson@sr.se