Myndigheter betalar för fritt vaccin

Statliga myndigheter på Gotland hanterar svininfluensavaccination av personalen väldigt olika. På Försäkringskassan vill drygt 200 anställda i Visby få sprutan av företagshälsovården, medan länsstyrelsen tycker att det vore fel att att försöka gå före i kön och betala för något som är gratis.

Skatteverket i Visby gör som länsstyrelsen - hänvisar sina anställda till bygdegårdar och skolor för massvaccineringen.

Skatteverket har en princip att alla anställda på olika orter i landet skall behandlas lika - och eftersom det inte gått att komma överens om likadana villkor för företagshälsovårdens ersättning för vaccinationen så får ingen vaccin den vägen. Skatteverkets drygt hundra anställda i Visby får ställa sig i massvaccinskö som andra.

De anställda på Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet däremot erbjuds vaccin via jobbet och företagshälsovården om de vill. Lotta Israelsson är personalchef på Riksantikvarieämbetet som tänkt sig att betala för det som andra får gratis. Hon säger att de fått direktiv om att "ta kostnaden" för att avlasta trycket på den allmänna vaccineringen.

Försäkringskassan har drygt 300 anställda på Gotland och drygt 200 av dem har anmält att de vill få sin vaccination av företagshälsovården. Christer Berg, enhetschef på Försäkringskassan hade trott att deras verksamhet i vissa delar skulle bedömas som samhällsviktig - t ex att de som ansvarar för utbetalningen av andras sjukpenning skulle bedömas få vaccin tidigt, men eftersom så inte har blivit fallet är nu budskapet till personalen att själv välja; vänta på företagshälsovården eller gå till någon av de platser där massvaccinering utförs.

Men på länsstyrelsen har det alltså aldrig varit aktuellt att tänka på att de har "viktiga" nyckelpersoner i form av länets högsta beslutsfattare - inte ens landshövding och länsråd skall få vaccin före någon annan, säger Eija Suhonen och hon resonerar att någon annan halkar ned i kön om några får specialhantering.