Skåne

För få arbetsplatser åt dömda ungdomar

Vissa skånska kommuner upplever svårigheter med att hitta tillräckligt många platser för ungdomar som dömts till ungdomstjänst. Det kan till och med bli kö till platserna.

Sen år 2007 kan fler ungdomar dömas att utföra oavlönat arbete och det är kommunens ansvar att hitta platserna. 

Daniel, som egentligen heter något annat dömdes för skadegörelse och fick avtjäna sitt straff genom att arbeta i en kyrka i Kristianstad. Där har han bland annat räfsat löv, lagt fram psalmböcker och tänt och släckt ljus. 

– Jag får ju se efter vad jag gör hädanefter så att jag inte hamnar i samma situation igen, säger Daniel. 

Det är ungdomar mellan 15 och 21 år som kan dömas till ungdomstjänst. 

Vissa kommuner tycker att det är svårt att hitta platser till ungdomarna. Av de 13 skånska kommuner som Sveriges Radio pratat med upplever runt en tredjedel något problem med att med hitta platser. I Hässleholm till exempel, där det i vissa fall kan innebära väntetid för ungdomen. 

I Helsingborg tycker man att det är svårt att hitta platser där den dömde kan arbeta på kvällar och helger, och det är då platserna behöver vara tillgängliga eftersom ungdomen ofta går i skolan. 

I Kristianstad händer det att det är kö. 

– Till exempel efter sommaren i år när vi haft många ungdomstjänstärenden. Då har vi haft för få platser, säger Lars-Erik Berg som ansvarar för ungdomstjänsten i Kristianstad 

Det handlar om köer på några veckor eller så mycket som en och en halv månad om ungdomen väntar på en särskild plats som är upptagen. Då kör man istället igång de samtal som också ingår i ungdomstjänsten. 

– Det får inte gå för lång tid för då kopplar man inte det man har gjort med själva straffet, säger Lars-Erik Berg. 

Karin Wrangborg
karin.wrangborg@sr.se