Vart gick pengarna 2008?

Fördelning av medel ur insamlingen Musikhjälpen 2008

Organisation: Röda Korset
Land: Somalia/Kenya
Summa: 1 000 000 kr
Ändamål: Svenska Röda Korset med Sida-bidrag arbetar mot hotande hungerkatastrof på Afrikas Horn. Musikhjälpen stöder riktad akutinsats för flyktingar i Somalia och nordöstra Kenya för att förhindra svält i konfliktdrabbade områden.

Organisation: Unga Liv
Land: Moldavien
Summa: 300 000 kr
Ändamål: Fortsättning på ett mångårigt program mot trafficking med rehabilitering och reintegrering av drabbade. Arbete med ett gatubarnscenter för socialt utsatta barn. De får sjukvård, psykologiskt stöd och utbildning.
Land: Rumänien
Summa:100 000 kr 
Ändamål: Fortsättning på ett mångårigt program mot trafficking med rehabilitering och reintegrering av drabbade. Särskilt stöd till hemlösa barn och flyktingbarn utan föräldrar.

Organisation: PMU Interlife
Land: Kongo
Summa: 300 000 kr
Ändamål: Till Bukavusjukhuset som arbetar för krigets offer med att hjälpa kvinnor med rehabilitering och reintegrering. Flyktingkvinnor som utsatts för grovt sexuellt våld får hälsovård, yrkesutbildning och traumastöd.

Organisation: Individuell Människohjälp/IM
Land: Gaza
Summa: 300 000 kr
Ändamål: Barn med funktionshinder får hjälp med skolgång, rehabilitering och reintegrering i Gaza och på Västbanken.

Organisation: Clowner Utan Gränser
Land: Tjetjenien
Summa: 200 000 kr
Ändamål: Cirkusturné för tjetjenska flyktingbarn i Ukraina, Vitryssland och Moldavien. Turnén besöker även barnhemsbarn och unga i fängelse.
Land: Rwanda
Summa: 50 000 kr
Ändamål: Till föreställningar och workshops för barn och ungdomar på flykt från östra Kongo.

Organisation: Barnens Värld
Land: Kongo
Summa: 200 000 kr
Ändamål: Del av projektet World Children´s Prize, ett globalt barnrättighetsprogram, som via skolor involverar barn som är internflyktingar i östra Kongo/Kivu.

Organisation: Trosgnistan
Land: Kongo
Summa: 310 000 kr
Ändamål: Akut insats, i samarbete med Unicef, för 800 familjer som tvingats till flyktingläger i Goma i östra Kongo på grund av kriget. Under 3 månader har de bland annat fått mat, traumastöd och mikrolån. Änkor och barn har prioriterats.

Organisation: Svenska Afganistankommittén
Land: Afganistan
Summa: 326 312 kr
Ändamål: Vatten och sanitet för 880 familjer som är internflyktingar och måste starta nytt liv. Nya brunnar, latriner och utbildning i hygien och hälsa.

Summa: 3 086 312 kr