Vanvårdade grisar äter upp varandra

Uppdaterad: 08:22
Det finns allvarligare brister i djuromsorgen om svenska grisar än vad som hittills varit känt. Det visar en granskning som organisationen Djurrättsalliansen gjort och som Ekot tagit del av.

En av de undersökta gårdarna ägs av Lars Hultström, ordförande för köttböndernas organisation Swedish Meats och styrelseledamot på HK Scan och svenska djurhälsovården.

Inne i grisstallarna är det smutsigt och båsen är trånga. En bit bort i korridoren trängs grisarna kring nånting på golvet.

En av grisarna har dött och ligger där stel och uppsvullen. De andra grisarna tuggar på kroppen.

Bilderna och ljudet kommer från en film från Lars Hultströms gård i Blackstaby strax söder om Flen som togs i söndags av två av Djurrättsalliansens aktivister. Ekot har kontrollerat att filmen är autentisk.

Johan Beck-Friis på Sveriges veterinärförbund reagerar starkt när han får se filmen.

– Det här är inte tillåtet på något vis och inte acceptabelt ur hygienisk synvinkel heller. En död kropp innehåller massor med bakterier som sedan kan spridas till levande djur som äter på det här. Den här grisen skulle ha tagits bort för länge sedan. Den skulle ha behandlats och separerats redan innan den dog. Det här är otillåtet och oacceptabelt på alla sätt, både hygieniskt och djurskyddsmässigt, säger Johan Beck-Friis.

Av bilderna framgår att flera grisar har skador på benen, som inte är nya, och det saknas halm i boxarna, vilket är ett lagbrott.

– Det är högst anmärkningsvärt, så här får det inte gå till. Det här är, som jag ser det, ett grovt fall av vanvård av djur, säger Johan Beck-Friis.

Ägaren till Blackstaby gris, Swedish Meats ordförande Lars Hultström, vill inte kännas vid några brister varken på den egna eller på andra svenska gårdar.

– Jag har ingen kommentar. Jag vet faktiskt inte ens vad det rör sig om.

Det handlar om döda djur som lämnas utan åtgärd i boxarna, det handlar om slaktsvin som inte har någon halm alls, det är smutsiga djur...

– Jag har ingen kommentar till det för jag vet inte riktigt var det kommer ifrån.

Men du vet väl hur det ser ut i dina lokaler?

– Det vet jag ju naturligtvis. Jag har ingen kommentar till det, säger Lars Hultström som äger Blackstaby gris.

Det här är inte den enda gården i Sverige där grisar vanvårdas. Redan för ett år sedan kunde Ekot avslöja att det fanns brister i djurskyddet på 40 procent av de svenska grisgårdar som kontrollerats av myndigheterna och att den mat grisarna äter för att de ska växa så fort som möjligt gör många av dem sjuka.

Djurrättsalliansen hävdar att vanvården är mer omfattande än så.

Totalt sett har deras aktivister besökt ett hundratal gårdar under två års tid. Besöken, som har skett utan ägarnas vetskap, har dokumenterats med stillbilder och video.

Brist på halm är det nästan överallt, dålig luft, grisar som tvingas sitta i sin egen avföring och olika typer av sår och skador är också vanligt förekommande. Det berättar Lena Lindström på Djurrättsalliansen.

– Vi har besökt en tiondel av Sveriges grisfarmer. På så gott som samtliga har vi hittat grova överträdelser av djurskyddslagen.

Hur har ni kommit in i stallarna?

– Vi har öppnat dörren och gått in. Vi har inte använt något som helst våld eller förstört någonting för att ta oss in. Om dörren har varit låst har vi gått därifrån. Men i de allra flesta fall har den varit olåst så då har vi gått in.

Är ni medvetna om att det kan vara olagligt att gå in så här i någons grisstall?

– Vi tycker att det är en liten överträdelse i förhållande till det vi har avslöjat innanför de här stängda dörrarna. Vi tycker att Sveriges konsumenter har rätt att veta var maten kommer ifrån, säger Lena Lindström på Djurrättsalliansen.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se