Svårt att nå privat vårdcentral

Trots att landstinget satsar extra miljoner på att låta privata ägare driva Haga vårdcentral i Örebro, så har många patienter under flera års tid haft svårt att få kontakt med vårdcentralen. Det visar Sveriges Radio Örebros fortsatta granskning av de privatdrivna vårdcentralerna i Örebro län.

Det finns en vårdgaranti som säger att alla svenskar som vänder sig till en vårdcentral ska få kontakt samma dag. Men i den senaste mätningen vid i Haga vårdcentral som gjordes i våras var det det bara 59 %, eller ungefär 6 av 10, som fick det.

- 59% är alldeles för dåligt för en sådan stor vårdcentral, säger den ansvariga landstingspolitikern Håkan Bergman, socialdemokrat.

Det dåliga resultatet i våras är bara ett i raden för Haga vårdcentral. SR Örebro har gått igenom alla mätningar efter privatiseringen 2005. Bara en gång har mer än 9 av 10 kommit fram.

Här köper ni en tjänst att företaget ska ge primärvård på Haga vårdcentral och följa vårdgarantin, och så tycker du själv att man inte gör det?

- I den delen uppfyller man inte de krav vi har ställt, säger Håkan Bergman.

- Vad vi ska göra då är att vi ska ta den diskussionen med Haga vårdcentral och se om det finns godtagbara förklaringar till att man ligger så lågt. Är de förklaringarna godtagbara har man ändå nått fram till någon slutsats i det resonemanget, fortsätter Håkan Bergman.

Men trots det resonemanget mellan landstinget och ägaren till Haga vårdcentral genom åren så har det alltså varit fortsatt svårt att komma fram till vårdcentralen.

Har Haga-patienterna fått en tillräcklig tillgänglighet under den här tiden?

- Nej, de skulle ha haft en bättre tillgänglighet. men det finns också andra vårdcentraler som har den här typen av bekymmer, säger Håkan Bergman.

De andra vårdcentraler som Håkan Bergman pratar om är landstingets egna vårdcentraler. En del av dem klarar alltså inte heller vårdgarantin. Och Håkan Bergman medger att om landstingets vårdcentraler hade kunnat ge svar åt alla som ville ha hjälp, då skulle landstinget ställt hårdare krav på privatdrivna Haga vårdcentral:

- Ja, det tror jag. Det hade nog lett till att vi varit lite tuffare i diskussionen, säger Håkan Bergman.

Gabriel Stenström

gabriel.stenstrom@sr.se

019/19 20 35

Så här många samtal till Haga vårdcentral har blivit besvarade:

Våren 2006: 59%

Hösten 2006: 52%

Våren 2007: Uppgift saknas

Hösten 2007: 95%

Våren 2008: deltog ej i mätningen

Hösten 2008: deltog ej i mätningen

Våren 2009: 59%