Gamla träd räddar hotade insekter

Utanför zoologiska institutionen i Lund sparar man gamla träd istället för att fälla dem. De gamla träden blir hemvist åt hotade insekter. Entomologen Mikael Sörensson har också tagit fram en enkel metod kan avgöra om ett gammalt träd passar för ändamålet.

Håligheter i stammen, trädsvampar och vattenfyllda grenhål på gamla träd är något av det som många av de sällsynta och rödlistade arterna kräver för att överleva.