Karlskoga

Får pengar av Migrationsverket

Karlskoga kommun har fått 885 000 kronor av Migrationsverket för extraordinära kostnader i samband med flyktingmottagandet 2010.

Pengarna ska bland annat användas till en tjänst som integrationsmotor.

Tjänsten tillsätts för att driva och utveckla det lokala integrationsarbetet.