Kommission utreder brittiskt Irakkrig

I dag börjar den stora granskning som ska genomföras av den inflammerade frågan kring Storbritanniens krigföring i Irak.

En kommission ska i flera månader genomföra offentliga utfrågningar av politiker, militärer och andra som varit inblandade i hur olika beslut fattades.

Syftet är att framtida regeringar ska kunna dra lärdom av det som hände i Irak.

Man brukar säga här att Irakkriget är en fråga som delade landet. Hur och när fattade Labourregeringen beslutet att tillsammans med USA gå i spetsen för invasionen av Irak i mars 2003? Förde premiärminister Tony Blair det brittiska folket bakom ljuset när han sa sig veta att Irak hade massförstörelsevapen när det sen visade sig vara fel?

En tidigare kommission friade Tony Blair men den frågan kommer säkert upp igen liksom hur regeringen och militären klarade av situationen under de sex år som brittiska soldater var kvar i Irak efter det att Saddam Husseins armé var besegrad.

I takt med att de brittiska dödsoffren blev fler, ökade det brittiska folkets motstånd mot kriget samtidigt som premiärminister Tony Blair blev alltmer impopulär.

Tony Blair själv ska frågas ut av kommission men det blir först efter nyår. Kommissionens slutrapport väntas bli klar tidigast i slutet av nästa år.

Johan Prane, London
johan.prane@sr.se