Varberg

Överbeläggningarna har granskats

Senast den 1 mars nästa år ska sjukhusledningen svara Socialstyrelsen vad man gjort för att minska överbeläggningarna vid medicinkliniken i Varberg.

Beslutet överlämnades till sjukhusledningen när Socialstyrelsen åter besökte Sjukhuset i Varberg i måndags. Samtidigt överlämnades också beslutet i det uppmärksammade Lex Maria-ärendet sedan en 90-årig kvinna avled på akutmottagningen i somras.

Socialstyrelsens bedömning är att fallet inte är direkt kopplat till överbeläggningarna. I stället handlar det om bristande rutiner på akutmottagningen kring vilka patienter som prioriteras.