K-märkt fritidsbåt

Hans Nordins Petterssonbåt har som en av 26 fritidsbåtar i Sverige blivit K-märkt. Torsdagen den 26/11 kom han till Västerås Central och berättade mer om detta.

Sjöhistoriska museets motivering:
"Motorbåten "Pontus" är en av den välkände Carl Gustaf Petterssons konstruktioner. Den aktuella båttypen är fortfarande idag relativt vanligt förekommande - dock inte i detta fina originalskick.

K-märkningen motiveras av att "Pontus" är en välbevarad, väldokumenterad och medvetet underhållen fritidsbåt. Trämässigt är båten helt i ursprungligt skick. Även motorn är original från 1936. Endast några mindre förändringar har gjorts under åren.

Både skicket såväl som typ och representant för konstruktörens skapelser gör denna båt till ett synnerligen skyddsvärt exemplar.

Till det kulturhistoriska värdet bidrar även den intressanta historiken, med den nära kopplingen till nuvarande ägarens familj och t.ex. berättelserna om "Pontusklubben" i Örnsköldsvik.

Statens maritima museer anser sammantaget att motorbåten "Pontus" är mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt."