Guteskolan får både ja och nej

Fristående gymnasieskolan Guteskolan har fått rätt till bidrag för att dra igång en sammhällsvetenskaplig utbildning med inriktning på kultur, turism eller specialidrott.

Det har skolinspektionen beslutat.

Bidrag till utbildningen ges från och med nästa år under förutsättning att utbildningen startar senast 2011.

Däremot får Guteskolan avslag på sin ansökan om att få starta utbildningar inom handel- och administration, hotell- och restaurang, omvårdnad eller naturvetenskapliga programmet.