Gabriel Fjellanders program!

Vi säger bara: lyssna på Gabriels Fjellanders program! Horfötter ska tvättas, såser begravas, pojkgruppen Five skärskådas och Ankeborgs religionsyttringar undersökas. Dessutom ska Simon firas (med överraskningar!) eftersom det råkar vara hans födelsedag! Du är rent ut sagt DUM om du missar't.