Ny metod ska råda bot på hemlöshet

En ny modell mot hemlöshet ska testas i Stockholm. Modellen går ut på att man bäst löser hemlösas sociala problem om de har ett stabilt boende. Därför ska man först inrikta sig på att ordna boende och sedan ta itu med resten av den hemlöses problem.

Men hur sannolikt är det att modellen, som kallas för Housing First, fungerar i en stad som Stockholm med redan stor bostadsbrist? 

Marika Markovits är direktor på Stockholms Stadsmission, som är en av initiativtagarna till projektet.

- Den modell som man använder sig av idag och kallas för "trappstegsmodellen", den erbjuder boende i olika steg. Det tar ofta lång tid från den dag man känner sig motiverad att ändra sitt liv till den dag man får möjlighet att landa i sin egen lägenhet, där man långsiktigt får bo. Det kan ta mellan tre och sju år. Den här Housing First den erbjuder personerna att få landa direkt i den bostad där man kan räkna med att få bo kvar sen, säger Marika Markovits.

Så den kommer att ersätta "trappstegsmodellen"?

- Nej, det tror vi inte nu. Vi tror att båda vägarna behövs. Därför att en del individer klarar inte av ett eget boende. Man kanske mår psykiskt eller fysiskt så dåligt att det inte fungerar.

Är det en bättre modell då?

- För många så tror vi att det här är egentligen en bättre modell. Det är också så att Stockholms hemlösa har själva sagt att det här är en modell de skulle vilja att det fanns.

 Men för de över 3000 hemlösa som finns i Stockholm är det nästan omöjligt att inom en snar framtid kunna få en bostad inom ramen för den nya modellen Housing First eller på svenska Bostad Först.

Nästa år hoppas man att kunna erbjuda bara 10 bostäder inom ramen för projektet och först om tre år kommer man att kunna se om modellen fungerar.

Tillsammans med Stockholms borgarråd Ulf Kristersson och Hans Svärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet gick Marika Markovits ut idag på Dagens Nyheters debattsida och förklarade modellen som ett "bot mot hemlösheten". De ska arbeta tillsammans för att genomföra projektet Housing First.

- De första tio lägenheterna som vi har fått, det är allmännyttans bostadsbolag som har sagt att de kan tillhandahålla de. Men för de 3500 (hemlösa) är det ingen lösning, säger Marika Markovits.

Varför prövar ni den här modellen i Stockholm?

- Därför att jag tror att i längden så är den här modellen - om den visar sig fungera - vi måste pröva det. Det är Stockholms stad som har den största andelen hemlösa, det är här problematiken med hemlöshet är störst. Det är också här man har störst möjlighet att pröva olika modeller, därför att man har en ganska bred grupp med personer i hemlöshet med olika typer av problematik. Så jag tror att Stockholms stad är en bra plats att testa.

Hur länge skulle man behöva vänta på en lägenhet om någon skulle vilja ställa upp på den här modellen?

- Tills man får den, bra fråga - jag kan inte svara på den, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms stadsmission.

REPORTER: Zana Schiroyi, SR International 24/11 2009