Äldrevården hotad

Omsorgsförvaltningen i Kristianstad kräver tillskott på mer än 11 miljoner kronor.
Enligt förvaltningen hotar en försämring av vården för äldre och handikappade. Pengarna räcker inte till eftersom allt fler vill och har möjlighet att vårdas hemma. För att klara av det så behöver omsorgsförvaltningen ytterligare lite mer än 11 miljoner kronor. - Annars riskerar många äldre och funktionshindrade att inte få den vård och sysselsättning de får i dag, säger omsorgsförvaltningens chef Ann-Margreth Sjögren.