Övergångsställen ska bli säkrare

Fotgängarna litar alltför mycket på övergångsställena. Antalet olyckor vid övergångsställen ökade i länet de sista tre månaderna förra året.
Det oroar Vägverket som nu satsar 20 miljoner kronor under en treårsperiod för att göra övergångsställena säkrare. Framförallt handlar det om att sänka hastigheten på trafiken förbi övergångsställena med att t ex ställa upp blomlådor.