Nya rön om reumatism hos kvinnor

Att betydligt fler kvinnor än män får ledgångsreumatism, som ofta börjar märkas runt medelåldern, tros ha samband med den minskande halten av könshormoner hos kvinnor när de åldras. En ny doktorsavhandling visar hur det här kan hänga ihop.

En nyckel till att förstå varför fler kvinnor får ledgångsreumatism är en viktig typ av receptor som sitter på celler i immunförsvaret hos både kvinnor och män. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

De här receptorerna tycks skydda mot ledinflammation, som är det som reumatiker drabbas av.

Män bibehåller de här receptorerna medan de åldras. Men hos kvinnor avklingar de - och det verkar ha ett samband med att de kvinnliga könshormonerna samtidigt minskar, enligt avhandlingen som är författad av Kajsa Prokopec, doktorand i immunologi.

Hon har under arbetets gång gjort studier både på möss och på vuxna människor. I musstudien fann hon att en avsaknad av kvinnligt könshormon gjorde att honmössen blev mer mottagliga för inflammation i lederna. Men fanns det kvinnligt könshormon hade det istället en skyddande effekt. Hormonerna bidrog till att bevara de viktiga receptorerna i immunförsvaret.

Kajsa Prokopec säger att hon hoppas att den här och liknande forskning ska leda till behandlingar som motverkar ledgångsreumatism.

– Det skulle ju vara väldigt bra om man på nåt sätt skulle kunna öka mängden receptor på cellytan och på så sätt kunna skydda de här kvinnorna mot att utveckla ledgångsreumatism, säger Kajsa Prokopec.

– Man har försökt att ge en av de här receptorerna i löslig form, som en behandling, och det verkar ha fungerat ganska bra. Så kanske kan man bygga vidare på det och få det att fungera.

Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit som det också kallas, finns hos ungefär en procent av befolkningen.

Tidigare publicerat på samma ämne:

Länkar: