Tierp

Kräver översyn av nattarbete

Ett skyddsombud i Tierp har begärt att kommunen se över arbetsmiljön på Resurscentrum Vuxna, där bland annat ett boende för ensamkommande flyktingbarn ingår.

Enligt en skrivelse till kommunen och Arbetsmiljöverket finns det frågetecken kring om nattpersonalen på boendet har handlingsplaner och tillräckliga resurser för att klara eventuella situationer med hot och våld.