Norrköping

Arbetslivet i fokus i utställning

Arbetets museum i Norrköping får två miljoner kronor för att producera en utställning som ska sprida kunskap om vad som ger ett friskt arbetsliv.

Pengarna kommer från AFA Försäkring.

Tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet i Stockholm ska en utställning nu skapas där arbetsgivare, arbetstagare och forskare som arbetar med frågor som rör arbetsmiljö ska träffas.