norra sverige

Generell åldersgräns för energidryck

Konsum Nord har beslutat att införa en åldergräns för köp av energidrycker på samtliga butiker. Det är efter reaktioner från föräldrar, lärare och personal från fritidsgårdar som beslutet tagits.

Kritikerna menar att ungdomar konsumerar för mycket energidryck vilket inverkar menligt på skolarbetet. Vissa av Konsum nords butiker lokalt har redan tidigare beslutat att inför en åldergräns på energidryck. Nu ska åldersgränsen gälla i samtliga deras butiker och stormarknader.