Falkenberg

Kör mot rött över tågspår

Nästan en gång veckan är det en bilist som kör mot rött ljus vid järnvägskorsningen med industrispår på Kvekatorpsområdet i Falkenberg.

Godstransportören Green Cargo vill nu att kommunen ska sätta upp bommar för att öka säkerheten. Men några bommar är inte aktuellt enligt Lars Bengtsson på stadsbyggnadskontoret.

– Idén med bommar är väl bra. Samtidigt ska man komma ihåg att en bomanläggning kostar drygt en miljon kronor. Vill man satsa på bommar är det en politisk fråga.

24 september, 12 oktober, 27 oktober, 29 oktober är några av de tillfällen där körning mot rött rapporteras under hösten. Green Cargo hävdar i skrivelsen till Arbetsmiljöverket att man i flera år försökt påverka kommunen för att få problemet åtgärdat. Men kommunen har bemött påtryckningarna med oförståelse, enligt Green Cargo.

Lars Bengtsson på stadsbyggnadskontoret pekar på en rad åtgärder som kommunen vidtagit. Bland annat har skyltningen och markeringen vid korsningen förstärkts. Och nu ska hastighetsgränsen sänkas.

– Vi sänker till 30 km/tim. Då har man stötte chans att stanna när man närmar sig övergången.

I sin brevväxling med Green Cargo skriver Lars Bengtsson på stadsbyggnadskontoret att han beklagar den dåliga trafikmoral som bilisterna i Falkenberg visar.

– Jag ska nog inte lägga hela skulden på falkenbergarna. Det finns säkert också bilister från andra samhällen. Man tar helt enkelt inte tillräckligt stort allvar på korsningar med industrispår.