Nina Norén

Nina Norén har arbetat som skådespelare hela livet. För några år sedan föll hon in i en djup depression och var under en lång period till och från inlagd på psyket. Erfarenheterna av sjukdomen och psykvården har hon använt i monologföreställningen "Songs from the silent voice", som hon nu spelat i flera år.

Den utlösande faktorn för Nina Noréns psykiska problem var ett trauma som tvingade henne att flytta och hitta en ny plats där hon kunde bo och arbeta, men det dröjde ett år innan hon blev riktigt sjuk. När hon blev inlagd på psyket förvånades hon av att det inte fanns någon samtalshjälp att få.

I dag har hon varit frisk i flera år och arbetar nu åter som skådespelare. Det som framför allt hjälpte henne att komma tillbaka var omgivningens empati.