upplands-bro

Ökad befolkning ger mer pengar

Upplands-Bro kommer att få mer pengar än väntat till nästa års budget. Skälet är att många fler än väntat flyttat till kommunen - vilket ger mer pengar i skatteintäkter och statsbidrag. Men majoriteten och oppositionen är oense om var pengarna ska satsas.

De folkvalda i Upplands-bro har debatterat nästa års budget under dagen och politikerna har det oväntade nöjet att ha mer pengar att fördela än beräknat.

Kommunen har byggt en hel del bostäder och hade förväntat sig en ökad folkmängd men inte så många och inte så snabbt. Upplands bro har vuxit med nästan 460 nya invånare under årets första nio månader - vilket ger både ökade skatteintäkter och statsbidrag.

Den politiska majoriteten, socialdemokraterna och folkpartiet, har bestämt att pengarna bland annat ska gå till att öka antalet heltidstjänster i äldreomsorgen och att stödja anhörigföreningar. Dessutom kommer träffpunkterna för äldre och ensamma i Bro och Kungsängen att permanentas, liksom volontärverksamheten.

Pengar ska också gå till barn- och ungdomarna. Under sommaren kommer Upplands-bro på sommarlovsaktiviteter.

 – Pengarna kommer att användas till att förstärka kvalitén och antalet vuxna i förskolan och skolan, men också till meningsfulla aktiviteter på sommarlovet. När det gäller socialnämndens område så handlar det som att kunna anställa fler inom äldreomsorgen och på så sätt höja kvalitén för de äldre, säger kommunalrådet Håkan Heglert (S).

Moderaterna, kristdemokraterna och centern hade hellre sänkt skatten och försökt få fler arbetstillfällen till kommunen. Att höja kvalitén inom barnomsorgen gör man genom att införa valfrihet, anser moderaten Irene Seth.

– Vårt ekonomiska läge har ju kraftigt förbättras mot den enormt dystra prognos som kom tidigt i våras, och tack vare den höga inflyttningen så kan vi satsa mer pengar på bildning och sänka skatten med 10 öre. Att ge tillbaka pengar till invånarna gör det mer lönsamt att arbeta, säger opositionsrådet Irene Seth (M).

Vad tycker du om den budget som har lagts?

– Jag tycker att den är svag och att den är utan kraft och initiativ. Det behövs ju krafttag för att vi ska bli bättre!

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se