Svininfluensan

Hjärttransplanterad dog efter vaccinering

Uppdaterad: 14:15
Läkemedelsverket efterlyser en större vaksamhet när personer med transplanterade organ ska vaccineras mot svininfluensan, efter att en hjärttransplanterad svensk man i 50-årsåldern avlidit kort efter vaccineringen.

Mannen, som var i 50-årsåldern, hade ett nytt hjärta sedan 18 år. Han tillhörde därmed en av riskgrupperna som särskilt uppmanas att vaccinera sig mot svininfluensan.

Mannen avled två veckor efter sin vaccinering, på grund av att kroppen började stöta bort det transplanterade hjärtat, enligt en rapport till biverkningsenheten på Läkemedelsverket.

Samtidigt hade mannen inte skött sin medicinering för att förhindra avstötning. Det säger Ingemar Persson, läkare och utredare vid Läkemedelsverket.

– Vår bedömning är att det kan vara så att det är den bristfälliga medicineringen som är orsaken till den här händelsen. Det kan också vara så att själva vaccinet har medverkat till avstötningsreaktionen, säger han.

Närmare tio rapporter kring dödsfall i samband med vaccineringen har hittills nått Läkemedelsverket. Samtliga har handlat om personer med svåra, kroniska sjukdomar. Men det är säkert betydligt fler människor som har avlidit inom loppet av timmar eller dagar efter vaccineringen, enligt läkare vid Läkemedelsverket.

Man understryker att det inte är något konstigt med det, eftersom det är riskgrupperna med många svårt sjuka personer som inledningsvis fått sprutan, och som med all säkerhet har dött av naturliga orsaker.

I det här specifika fallet gör läkarna ändå bedömningen att vaccinet kan ha haft en inverkan och att sjukvården nu ska vara extra uppmärksam när det gäller vaccinering av personer med transplanterade organ.

– Man behöver ha en ökad uppmärksamhet på att medicineringen hos de här patienterna, alltså den medicinering som förhindrar avstötningsreaktioner, är korrekt och tillräckligt bra, innan man vaccinerar, säger Ingemar Persson vid Läkemedelsverket.


Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se