Läkarna vill ha kvar jour-systemet

Att förändra läkarnas jour-system så att färre arbetar jour kan försämra kompetensen dagtid istället för att förbättra den.

Det menar Regina Göbel som är ordförande i Gotlands läkarförening med anledning av att det nu görs en översyn av läkarbemanningen. Översynen av läkarbemanningen och jourarbetet väntas vara klar i mitten av december

Som vi berättat tidigare här i Radio Gotland så görs det just nu en utredning om det går att förändra läkarnas arbete. Det handlar framförallt om jourtjänstgöringen som anses urholka vården, eftersom den inarbetade tiden ofta tas ut i ledighet.

Idag har medicinkliniken och kirurgkliniken var sin jourlinje på nätter och helger. Och en möjlighet skulle då vara att istället ha en gemensam organisation med färre läkare i jourtjänst och på så sätt få tillgång till fler ordinarie läkare dagtid.

Om fler läkare jobbar dagtid skulle det också kunna spara in på läkartjänster totalt sett.

Men Regina Göbel från läkarföreningen vill alltså varna för att vården kan försämras - eftersom bredden på kunskapen då minskar - och det skulle också försvåra möjligheten att få hit nya läkare som ofta lockas hit genom specialist-tjänstgöring.