p1-morgon fredag 27 november

Svårt med nya regler för deltidssjukskrivna

Vid årsskiftet blir omkring 50 000 människor utförsäkrade från Försäkringskassan. Bland dem som förlorar sin sjukersättning eller sjukpenning finns också de som är sjuka på deltid och de drabbas hårt av krångliga regler. William Hemberg är sjukskriven till 50 procent och jobbar resten av tiden på en konsultfirma i Stockholm och från årsskiftet tvingas han ta tjänstledigt och gå en kurs hos arbetsförmedlingen om han ska få någon ersättning, trots att han redan har ett arbete. Reportage av Mari Forssblad. Samtal med Gunnar Axén (M) ordförande i socialförsäkringsutskottet.