östergötland

Viktigt med vårt kulturarv

Igår arrangerades kulturarvsdagen på länsmuseet i Linköping. Föreningar, privatpersoner och andra intresserade har där möjlighet att knyta kontakter på en träff som arrangerats i tio år av nätverket Kulturarv Östergötland.

Det är viktigt att kommunpolitiker förstår betydelsen av att ta hand om kulturarvet. Okunskap kan leda till felaktiga beslut menar Ing-Mari Wallin som brinner för Kinda bygdens historia.

- För det är ju ganska ofta okunskap bland våra politiker, vad kulturarvet har i sitt sköte.

Ing-Mari Wallin berättar om ett dåligt exempel från Kisa där en gammal arbetarbostad till Hallsta-Brokullens snickeri nyligen revs. En byggnad som många Kisabor har minnen till. För ett bredare och bättre samarbete kring lokalhistoria finns Kulturarv Östergötland som varje höst och vår bjuder in till en heldag. Ing-Mari Wallin är mycket nöjd med träffarna:

- Det betyder ju väldigt mycket, för vi träffas ju på de här kulturarvsdagarna och vi bygger upp ett när där vi kan ta kontakt med olika personer inom regionen.

I år är det tio år sedan kulturarvsdagen började arrangeras. Dan Malmsten på Kulturarv Östergötland berättar vad som är nätverket viktigaste uppgift:

- Det är att få folk att mötas men det är också att via hemsidan tillgängliggöra material från vårt län, den biten är jätteviktig, säger Dan Malmsten.

Några exempel på samarbeten som är igång är att man uppmärksammar torp och torpare, östgötska byggnader och deras historia och östgötska ljud. Ing-Mari Wallin från Kisa är hoppfull inför framtiden, hon säger att det faktiskt är många som jobbar med kulturarvsfrågor, inte minst riktat mot skolorna:

- Så jag tror på framtiden och jag tror på våra ungdomar. Det här kommer att vara viktigt i vårt rotlösa samhälle.

Maria Turdén
maria.turdén@sr.se