Vaccin för stora allmänheten nästa vecka

Nu blir det snart möjligt för den stora allmänheten i Västmanland att vaccinera sig mot svininfluensan. På torsdag kväll den 3 december och lördag den 5 december kan alla åldersgrupper vaccinera sig.

Hittills har det varit riskgrupper som fått vaccin och man har också börjat vaccinera små barn på barnavårdscentralerna och äldre barn på skolorna.

– Vi rekommenderar fortfarande att förskole- och skolbarnen i första hand vaccinerar sig i skolorna och på barnavårdscentralerna enligt den normala planeringen, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Västmanland.

Hur tror du att intresset kommer att vara?

– Hittills har vi ju sett ett väldigt stort intresse sedan två till tre veckor tillbaka.

Kan det bli problem med långa köer?

– Det finns naturligtvis en risk men det är svårt att förutse fullt ut innan vi har sett hur stort intresset är. Vi kommer att försöka anpassa oss till den efterfrågan som visar sig, säger Jan Smedjegård till P4 Västmanland.

Kan det bli vaccinbrist?

– Vi kan inte med säkerhet garantera att vaccinet räcker, vi kan ju bara använda det vaccin vi har tillgång till. Men vi ska försöka omfördela ifall det finns vaccin som inte nyttjas på vissa ställen.

Om man inte har möjlighet att vaccinera sig vid de här tillfällena den 3 och 5 december så kommer allmänheten att kunna vaccinera sig från vecka 50 på de olika familjeläkarmottagningarna i länet och på särskilda vaccinationsmottagningar. 

Vaccin mot vinterinfluensa och lunginflammation på dagtid

Enligt nya rön är det nu möjligt att samtidigt vaccinera mot både vinterinfluensa och svininfluensa. Men Jan Smedjegård är noga med att påpeka att man inte kommer att vaccinera mot vinterinfluensa och lunginflammation under de här speciella tillfällena på kvällen den 3 och under lördagen den 5 december. De vaccinationerna kommer endast att ges under dagtid måndag till torsdag mellan klockan 15 och 17.

Smittspridningen av svininfluensan fortsätter att öka just nu i Västmanland, men Jan Smedjegård tror att kulmen kommer att vara nådd en bit in i december.

Michael Gawell
nyheterna.vstm@sr.se