KULTURPOLITIK

Tio år med upplevelseindustrin

Kulturen som utvecklingskraft har varit ämne för två stora konferenser den här veckan. Förutom den i Göteborg träffades i Malmö den växande upplevelseindustrins företrädare på konferensen Generator. Region Skånes näringsutvecklare hade bjudit in sitt nätverk av projektledare från hela landet med upplevelseindustriell anknytning - och vår kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Tio år har gått sedan satsningen inleddes på att utveckla en upplevelseindustri utifrån olika kreativa näringar, med KK-stiftelsen som viktig finansiär. Men nu avslutas det projektet, och nu är det tänkt att kulturentreprenörerna ska leva vidare på en massa olika sätt.

Regeringen har ju presenterat en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar, i samarbete mellan kultur- och näringsdepartementen. Man satsar 73 miljoner under tre år, pengar som främst riktar in sig på att öka kunskapen – den efterfrågas i alla läger och på alla nivåer.

Handlingsplanen ger nationella myndigheter som Kulturrådet, Filminstitutet och Riksarkivet olika befrämjande uppdrag. När det gäller kulturpropositionen och dess portföljmodell, får regionerna mer och mer eget svängrum med direkta kulturpengar, och där betraktas främst Västra Götaland och Region Skåne som vinnare.

För frågan är om alla fattat att vi inom EU omsätter ungefär 650 miljarder Euro per år inom kultur och kreativ sektor. Eller att vi lägger ner mer tid på att konsumera kulturprodukter, information och media än vad vi lägger på att arbeta. Det säger en del om kraften i de här branscherna.

Karsten Thurfjell, SR Kulturnytt

karsten.thurfjell@sr.se