Jämtlands län

Föräldrar anmäler skolplacering

Ett föräldrapar i länet har vänt sig till Skolinspektionen och anmält sin sons skolplacering.

Trots att sonen borde ha bytt skola för att börja på högstadiet har kommunen valt att placera honom på hans gamla skola - där rätt lärarkompetens för en högstadielev inte finns.

Föräldrarna menar att kommunens val av placering är en "billig förvaring av en dyr elev" och att det inte finns tillräcklig kompetens på skolan för att ta hand om barnet och dennes särskilda behov.

Skolinspektionen granskar nu fallet och har krävt in ett yttrande från skolan.