Västerås

Flyktingmottagandet minskar

Som vi har berättat tidigare i nyheterna ska Västerås stad under nästa år driva ett projekt för att få flyktingfamiljer att flytta till andra kommuner. Förutom det ska Västerås stad under nästa år begränsa sin mottagning av flyktingar.

Orsaken är att man har svårt att hitta bostäder till flyktingarna.

Tillbaka till en lägre nivå

Enligt en överenskommelse med Migrationsverket från 1999 tar Västerås emot flyktingar utifrån två behovsnivåer. Vid behovsnivå 1 har staden förbundit sig att ta emot 170 flyktingar och vid behovsnivå 2 - 270 flyktingar.

Nu har Individ- och familjenämden beslutat att Västerås under nästa år ska ta emot flyktingar utifrån den lägre behovsnivån, alltså 170 stycken.

Senaste årens stora antal orsakar problem

Bakgrunden är att det är redan nu är mycket svårt att hitta bostäder och arbete till alla flyktingar. Västerås har nämligen under åren 2007-2009 haft en tillfällig överenskommelse med Migrationsverket som inneburit ett utökat mottagande av flyktingar. Under både 2007 och 2008 har Västerås haft ett avtal om att ta emot över 500 flyktingar och under det här året över 400. Alltså långt utöver så kallad behovsnivå 2 som innebär 270 flyktingar.

Ett projekt för att få flyktingar flytta vidare

Som vi redan tidigare berättat har den besvärliga situationen lett till att regeringen beslutat att Västerås vid årskiftet ska bli en så kallad utflyttningskommun. Det innebär att man under nästa år ska driva ett så kallat vidareflyttningsprojekt där man hjälper flyktingar att flytta till kommuner som har bostäder och som har underskott i sitt flyktingmottagande. Målsättningen är att få 30 familjer att välja en annan kommun att bo i.

Trots begränsning utöver nivån

Och samtidigt ska man alltså begränsa mottagning av flyktingar under 2010.

Men trots att man begränsar mottagningen räknar Västerås stad med att man även nästa år kommer att ta emot fler flyktingar än de 170 som avtalet säger.

I realiteten kommer det blir ungefär 300 personer.

Jouko Kaijanen
nyheterna.vstm@sr.se