Grisbranschen inför ny kontroll

Grisbranschen enades idag om att införa certifiering av alla grisföretag. En oberoende tredje part ska kontrollera djuromsorg och livsmedelssäkerhet på de gårdar som ansluter sig.

Beslutet togs vid ett möte sammankallat av LRF, och kommer efter veckans stora avslöjanden om vanvård på grisfarmer landet runt.

På mötet deltog företrädare för en rad intressenter i köttbranschen, bland annat Dalsjöfors slakteri som tidigare idag fredag stoppade köttleveranser från tre av de utpekade gårdarna.

I början av nästa vecka ska slakterinäringen börja arbeta med hur certifieringen ska fungera rent konkret, heter det i ett pressmeddelande från Lantbrukarnas riksförbund (LRF).