Kungsbacka

Friskola bryter mot skollagen

Friskolan Vittra Forsgläntan i Kungsbacka bryter mot skollagen när barn med särskilda behov skickas till undervisningsgrupper i den kommunala skolan. Det konstaterar Skolinspektionen.

 Det var i augusti som Skolinspektionen inspekterade verksamheten på Vittra Forsgläntan i Kungsbacka. Bortsett från en del obehöriga lärare och att niorna förra våren fick betydligt högre slutbetyg än vad de presterade på proven så tycks det mesta fungera ganska bra. Däremot reagerar Skolinspektionen på att Vittra placerar barn som behöver särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp som ingår i den kommunala skolan. Det är inte tillåtet enligt skollagen. Den socialdemokratiska skolpolitikern Maj-Britt Rane Andersson är kritisk mot att en friskola gör så här.

– Det känns som vi befarat ibland att man inte tar det ansvar i friskolorna som man gör i de kommunala skolorna utan man låter som Kungsbacka i det här fallet ta hand om barn som behöver särskilt stöd. Det tycket jag är oförskämt faktiskt, säger hon.

– Kommunen har också en skuld till det här. Enligt regelverket får man inte göta på här sätter, säger Maj-Britt Rane Andersson.