Bekämpningsmedel läcker ut i vattendrag

Bekämpningsmedel från växthus läcker ut i vattendrag och gifthalterna ligger ofta långt över tillåtna riktvärden. Det visar en undersökning som Sveriges Lantbruksuniversitet gjort.

– För någon av de här substanserna som är giftig för djur var halterna bra mycket högre. I något fall var det 1 000 gånger över det riktvärde vi har vattenlevande organismer, säger Jenny Kreuger som har gjort rapporten.

Hur farligt är vattnet?

– Vi kan inte säga vad det här har för effekter på levande organismer men det är inte bra att det kommer ut.

Jenny Kreuger vid SLU har undersökt läckage av växtskyddsmedel i vatten i västra och nordvästra Skåne.

Hon betonar att det är en begränsad studie men är ändå förvånad över resultaten eftersom man tidigare trott att växthus varit slutna system som därför inte heller behövt göra samma miljökonsekvensbeskrivningar.

Jenny Kreuger berättar vilken grönsak som kräver giftigast bekämpningsmedel.

– Man har svårt att klara gurka utan användningen av vissa svamp- och insektsmedel. Tomater däremot har bara biologisk bekämpning, de använder inte kemiskt växtskydd. Sedan är det också prydnadsväxtodlingar .

Även om det här handlar om en liten undersökning föranleder resultaten hårdare regler.

– Nu har det kommit en del rapporter, förutom den här svenska har vi haft rapporter från Norge och Holland som pekar i riktningen att det kan vara ett större problem än vad man förstått. Undersökningarna är tillräckligt illavarslande för att sätta in åtgärder, säger Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen.

Så din bedömning är att det kommer blir hårdare regler i framtiden?

– Ja, resultaten pekar i den riktningen.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se