1. Maggie Thauersköld: "Klimatforskningens framtid står på spel"

För en dryg vecka sedan briserade en bomb inom klimatsfären. Någon hade tagit sig in i datasystemet påvid University of East Anglia, ”stulit” tusentals e-postmeddelanden och andra dokument och lagt ut dem på en publik server.Innehållet igav upphov till många frågetecken. Avframgick att de hade undanhållit eller till och med raderat data och sållat bort vetenskapliga artiklar som talade mot teorin om antropogen klimatförändring för att istället framhålla allt som stödjer den. De hade dessutom lyckats påverka redaktörer och granskare i världens främsta tidskrifter att endast publicera artiklar som stödjer den av IPCC sanktionerade synen. En del formuleringar gav misstankar om att forskarna manipulerat eller friserat data för att erhålla önskat resultat.

Skandalen spred sig som en löpeld genom världens medier. Till och med högt ansedda miljöprofiler somvar chockade. Något liknande hade aldrig tidigare skådats. Krav restes på att huvuden måste rulla.

Men i lilla fridfulla Sverige teg media.var de enda som vågade höja rösten. I DN utropade dock den flerfaldigt belönade vetenskapsjournalisten Karin Bojs: Andra. . ”Alla har vi väl någon gång råkat försäga oss i ett e-postmeddelande”, hette det.

Till saken hör dock att de utpekade forskarna inte är vilka människor som helst. En del av de forskare som berörs i korrespondensen sköter CRU:s databas, en av de mest betydelsefulla databaserna för att beräkna den globala temperaturen över land. Den ligger till grund för alla beräkningar av hur den globala temperaturen utvecklats under 1900-talet och följaktligen är det bland dessa data som IPCC:s forskare hittar sitt "nästan säkra" spår av koldioxidens starka påverkan. Det är också dessa data som används för att motivera behovet av diverse osannolikt dyra klimatåtgärder.

Frågan som uppstår är: rör det sig om en enstaka incident och kan vi lita på klimatvetenskapen som sådan? Kan vi lita på att FN:s klimatpanel är det oberoende vetenskapliga orakel den utropas som? Eller har IPCC ”kidnappats” av en konspirerande herrklubb beredd att stoppa alla oliktänkande?

Redan tidigare hade kanadensaren Steve McIntyre och(en av de forskare som omfattas av CRU-skandalen) och andra vetenskapsmän. Manns ”hockeyklubba”, som visade hur den globala temperaturen tog ett oväntat skutt uppåt under 1900-talet och fick en oerhörd tyngd i IPCC:s tredje rapport, visade sig vara grundad på felaktiga beräkningar. McIntyre har också visat att senare studier av Keith Briffa som beskrev temperaturen utifrån trädringsserier från Yamal innehöll likartade fel. Nu avslöjar CRU-filerna att både Mann och Briffa tillhör den innersta kretsen av klimatforskare som ofta ”bekräftar” varandras arbeten. Är det möjligt att behålla objektiviteten år efter år efter år? Eller riskerar man att så småningom att halka in i en centraliserad tribalism?

Kanske har IPCC efter drygt tjugo års verksamhet spelat ut sin roll? Kanske är det dags att ersätta den allsmäktiga panelen med en öppnare, åsiktsneutral, transparent och mindre politiserad forskning utan de tydligt auktoritära drag som präglar dagens IPCC? Det är i varje fall vad en av världens mest citerade klimatforskare,. Om bara två veckor startar klimattoppmötet i Köpenhamn. Kanske är det klimatforskningens, inte klimatets framtid, som de församlade borde diskutera.

Maggie Thauersköld Crusell

The Climate Scam