UPPLANDSKUSTEN

Förbud mot wc-utsläpp

Snart kan det bli stopp för båtägare att tömma toalettanken längs Upplandskusten och i Mälaren. Transportstyrelsen har idag lämnat in en utredning till regeringen där ett generellt förbud mot toautsläpp i såväl hav som insjöar föreslås.

Transportstyrelsen har idag lämnat in en utredning till regeringen där ett generellt förbud mot toautsläpp i såväl hav som insjöar föreslås.

Myndigheten vill också att alla fritidshamnar skaffar sugsystem för att kunna tömma båtarnas latrintankar.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se