Stockholm

Skolpersonal åtalas efter dödsolycka

Två personer åtalas efter olyckan i en gymnastiksal i en skola i Spånga i nordvästra Stockholm i vintras. En åttaårig pojke omkom efter att ha fått ett handbollsmål över sig. En fritidsledare och en av skolans biträdande rektorer åtalas misstänkta för vållande till annans död.

Enligt åtalet hade rektorn redan före olyckan fått information om att målen var farliga men inte berättat det för fritidsledarna på skolan.

Den tragiska olyckan inträffade i mitten av janari i år. Pojken och 17 andra barn deltog i fritidsverksamhet i gymnastikssalen i Spånga.

Två av barnen frågade fritidsledaren om de fick ta fram handbollsmålen. Han gav dem sin tillåtelse men höll sedan inte uppsikt över dem när de gjorde det. När de höll på att ta fram och sätta ihop målen föll åtminstone ett av målen och träffade då den åtta-årige pojken som kommit fram för att hjälpa till. Han avled av sina skador.

Att målen var farliga och att barnen i gymnastiksalen riskerade att skadas var känt bland gymnastiklärna på skolan redan före olyckan, de hade därför vägrat låta sina elever vara i närheten av målen, vid vissa tillfällen fick eleverna inte ens gå in i lokalerna när målen var uppställda.

Gymnastiklärarna hade också berättat om att målen var farliga det för den biträdande rektorn med ansvar för bland annat fritidsverksamheten. Men enligt åklagare Gunnar Jonasson har rektorn inte för det vidare till fritidsledarna på skolan

– Den här fritidsledaren som då går till skolans gymnastiksal med barnen, han är helt ovetande om att andra i personalen för arbetsledningen har påtalat risker med dessa mål.

Förutom att den biträdande rektorn inte har berättat berättat för fritidsledarna om riskerna med handbollsmålen har han inte heller gjort något för att få bort problemen, enligt åklagare Jonasson. Den biträdande rektorn vill idag inte utala sig om åtalet.

När det gäller fritidsledaren som alltså också åtalas för vållande till annans död handlar det om att han har brustit i sitt ansvar att ha uppsikt över barnen, enligt åklagare Gunnar Jonasson.

– Genom att inte göra riskbedömningar av framtagandet av handbollsmålen och inte övervaka framtagandet av handbollsmålen.

Mats Rundbladh
mats.rundbladh@sr.se