Homosexuella män får bli blodgivare

Nu ska även homo- och bisexuella män få donera blod, men bara om de inte har haft sex med en annan man på ett år, beslutade Socialstyrelsen i dag med anledning av nya regler för blodgivare.

Socialstyrelsen har under en tid velat ge fler möjligheten att donera blod.

– Det finns inte en 100 procentig efterlevnad till det regelverk som gäller i dag. Det är svårt att motivera en permanent avstängning, säger Monica Axelsson, tillförordnad enhetschef vid Socialstyrelsen.

Som reglerna ser ut i dag har alla män som någon gång haft sex med en annan man ett permanent förbud att ge blod. Detsamma gäller sprutnarkomaner.

De nya reglerna ska träda i kraft från och med 1 mars nästa år och berör personer med ett så kallat sexuellt riskbeteende.

Dit räknas män som har haft sex med män, de som har haft sex med prostituerade och de som har haft sexuella kontakter i länder där hiv-smittan är vanlig.

Dessa grupper ska nu få ge blod efter en karenstid på ett år, det vill säga att den sexuella förbindelsen inte har ägt rum det senaste året.

I grundförslaget som har varit ute på remiss har det handlat om sex månader, då en hivsmitta går att spåra med provtagning efter tre månader.

Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare motsatt sig en regeländring, då oron finns att läkemedelsindustrin i så fall ska sluta köpa blodplasma från Sverige.

För att kontrollera blodgivarna blir det högre krav på individuell bedömning med bland annat djupare intervjuer.

– Genom tydliga frågeformulär och intervjuer med blodgivare, både de som anmäler sig som nya blodgivare och de som är återkommande, säger Monica Axelsson, tillförordnad enhetschef vid Socialstyrelsen.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se