östergötland

Solen lyste med sin frånvaro

Det blev en mörk november, det visar SMHI:s facit över antalet soltimmar. Från Norrköping, som är länets mätstation, rapporterar 25 timmar sol i november, det normala är 57.

Station: Normalvärde/Soltimmar i november

Borlänge: 55/8,9
Göteborg: 58/11,9
Karlstad: 56/18,0
Kiruna: 18/10,8
Luleå: 34/17,6
Lund: 52/24,8
Norrköping: 57/25,1
Stockholm: 54/17,3
Umeå: 46/9,6
Visby: 48/36,7
Växjö: 45/14,8
Östersund: 38/12,3

Normalvärdet är ett medelvärde för åren 1961-1990.