Solna

Solna antog budgeten

Solna stads budget för nästa år antogs vid kommunfullmäktige igår. Som vi berättat tidigare ingår en extra satsning om 48 miljoner kronor i den borgerliga majoritetens förslag, som alltså antogs igår.

Bland annat avsätts 15 miljoner för att kunna möta oförutsedda utgifter inom arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder samt sociala åtaganden.

Som Radio Stockholm kunnat visa i sin genomgång av länets kommunalskatter ligger Solnas kvar oförändrad på 17. 12 öre nästa år. Det innebär att Solna även 2010 kommer ha lägst kommunalskatt i landet.