Asylsökande ska inte behöva va häktade

Asylsökande som fått nej på sin ansökan att få stanna i Sverige ska inte behöva sitta i häkte i väntan på att avvisas från landet.

Det tycker kriminalvården i en intern revision.

Granskningen visar att förhållandena i häktena är inhumana för de asylsökande. Häktena är redan överbelagda och det gör att personalen inte har tid att tillgodose allas behov, särskilt inte de behov av psykiatriskt stöd som de asylsökande har.