Länet

Höga flöden i länets vattendrag

Den regniga hösten har gjort att det i vissa åar i länet rinner mer än tre gånger så mycket vatten än det brukar så här års. Mälarenergi hinner inte ta tillvara på allt vatten i sina vattenkraftstationer.

– Höstregn kommer det väl alltid, men att det blir under så lång period och sådana mängder för marken är ju väldigt mättad nu, så allt som kommer ner rinner ner i alla diken och ut i våra vattendrag, säger Ulf Andersson som är driftsansvarig för vattenkraftstationerna.

I bland annat Arbogaån är det mycket vatten just nu. Det rinner runt 150 kubik i sekunden. Normalt sett så här års ligger det på 45 kubik.

I Kolbäcksån är också trycket stort och i Hedströmmen är vattenflödet mer än det dubbla mot vad det brukar vara. Ulf Andersson jämför den stora mängden vatten med en vårflod.

För Mälarenergi innebär det här ingen skillnad ekonomiskt eftersom de flesta vattenkraftstationer inte kan ta vara på så mycket mer vatten.

– Det vattnet vi inte kan ta reda på i turbinerna måste vi släppa förbi ut genom dammluckorna på sidan om då, säger Ulf Andersson.

Om det fortsätter att regna, vilket det enligt SMHI kan göra i alla fall det närmaste dygnet, då kommer det att märkas säger Ulf Andersson:

– Då kan det ju tänkas att det blir översvämningar på vissa delar då. Vi har ju ett översvämningsområde här i Gnienområdet nedanför Ramnäs då som säkert kommer att bli drabbat om det blir mera vatten.