Umeå

Äldreboende kritiseras för dålig tillsyn

Nu kritiserar Socialstyrelsen ett äldreboende i Umeå för bristande tillsyn som ledde till att en man ramlade och skadade skallen. Efter fallet dröjde det tolv timmar innan mannen undersöktes av läkare.

En man som vårdats på sjukhus för en bäckenfraktur fick inte den tillsyn han behövde när han fördes till Tegs äldrecenter i Umeå, trots att hans behov var känt. Mannen ramlade och skadade skallen. Först efter tolv timmar undersöktes han av läkare.

"Det är inte god vård att ge vårdpersonal i uppgift att kontrollera en misstänkt hjärnskada utan att en läkarbedömning är gjord.", skriver Socialstyrelsen som ser allvarligt på händelsen.

Händelsen borde också ha anmälts till Socialstyrelsen av kommunens medicinskt anvariga sköterska enligt Lex Maria – nu var det en anhörig till mannen som uppmärksammade myndigheten på bristerna.