köping

Förslag för busstrafiken

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa i går ja till en alternativ servicelinje som innebär att det kommer att finnas busstrafik i begränsad form i Köpings tätort till att börja med fram till juni 2010. I morgon ska kommunstyrelsen ta ställning till förslaget.

Förslaget innebär att linje 5 försvinner helt, men linje 6 behåller i stort sett sin nuvarande sträckning men kör även förbi Nibbletorget och därmed de äldreboenden som finns i området.

I oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att lägga ner tätortstrafiken för att klara budgeten för 2010, samtidigt ville politikerna utreda alternativ busstrafik.

Jouko Kaijanen
nyheterna.vstm@sr.se