Norska barnhemsbarn får skadestånd

Kristiansunds kommun i Norge ska betala ut motsvarande 24,5 miljoner svenska kronor i ersättning till tidigare barnhemsbarn.

En utredning har slagit fast att flera barn utsattes för övergrepp av olika slag vid barnhemmet Tollåsenga mellan 1954-1980.

Förhållandena på barnhemmet blev inte kända förrän 2004 när en lokaltidning skrev om saken.

En kvinna har berättat att hon utsattes för sexuella övergrepp på barnhemmet från det att hon var sex år och fram till dess att hon lämnade hemmet i tonåren.